Wednesday, December 26, 2007

Firebug for non Firefox browsers

Are you a firebug user with Firefox browser? Have you ever thought about not having firebug instance for IE browser? Here you go!! No more nightmare with IE browser for debugging your website for subtle pixel misalignments.

Excited??!! want to know more?? Check out this link

This extension of Firebug called as Firebug Lite. I also got to know that you can use command line option just like firebug. It is really a cool-to-have-functionality. For example, I tried with simple hands on

I wanted to initialize a JS variable and asked Firebug to spit out the value by "alert" method.

Refer the below image, enter the JS syntax to initialize the variable in command line and hit "enter" key. You can either use alert method or just enter the variable name in the command line and hit enter. Firebug should display the value in command window."You can use command line with Firebug."

You may ask me what is the benefit of having command window. Fine!! This might not be helpful with the example that I tried. But lets assume that you have very big javascript and it does some cool stuff with lots of method call. You can change the value of any global variable and trigger any of your method. This would greatly help the developer to debug JS code.

Sounds useful right??!! Yeah!!

3 comments:

Sigamani said...

why have you stopped with one blog....come on :)

//Deiva

Le Mu said...Ở trên đỉnh núi của Phá Quân sơn, lúc này đã có hơn nghìn người nổi lên, trong đó có một nửa là đấu hoàng, còn lại hơn một trăm người là cường giả Đấu Tông, phía trước có bốn đạo thân ảnh chính là Thác Ny tư, Đổng Đại Ngưu, Khang Minh, Nạp Duy Tư.

Lần này Thác Ny tư đã là ma pháp sư cấp tám trung kỳ đỉnh phong, Đổng Đại Ngưu đã là nhất tinh Đấu Tôn Khang Minh và Nạp Duy Tư cũng đã là nhị tinh Đấu Tôn.

- Thác Ny Tư, sáu ngdongtam
mu private
tim phong tro
http://nhatroso.com/
nhac san cuc manh
tổng đài tư vấn luật
http://dichvu.tuvanphapluattructuyen.com/
văn phòng luật
tổng đài tư vấn pháp luật
thành lập công ty
http://we-cooking.com/
chém gió
trung tâm ngoại ngữười này là ai, thực lực xem ra rất mạnh.

Khang Minh nói với Thác Ny Tư.

- Ta cũng không biết, chỉ sợ trận pháp của đại nhân cũng không thể nào vây khốn sáu người này.

Thác Ny Tư ngưng trọng rồi nói.

- Sáu người này tựa hồ như không phải người của Huyền Thiên đại lục, chẳng lẽ là từ Huyền Thiên nội lục tới hay sao?

jonatha jose said...

LG launch a new smartphone with new technology LG G7 , Check LG G7 Specification.