Sunday, March 2, 2008

Stage6 was shutdown forever

Guys, later last week i came to know that one of the great video streaming site "www.stage6.com" is shutdown forever. This is my great entertainment since it was released. I am a unhappy user just like other 17.4 million user who miss the site.

If you did not get to know abt this side before, please visit this link. Stage6 was capable of streaming Dvd quality videos and if you happen to have broadband internet connection, this was great side to get get video contents raging from "Home made videos" to latest movie entertainment video.

The side was developed to have very good user experience using Ajax cool functionalities.

Sad! Sad! We lost a great side. Now that I am searching for similar kind of site which would provide me same (high quality videos) contents.

join me for the hunt......!!! :-(

1 comments:

Le Mu said...

ngăn cản được. Thác Ny Tư đại nhân đã khởi động trận pháp, đem sáu người đó vây ở sườn núi.

Tam tinh Đấu Hoàng này lập tức nói với Nhạc Kiều.

- Hừ, ta muốn xem là ai lớn mật như thế, ta đi xem một chút.

Nhạc Kiều nói xong, thân ảnh đã biến mất ở trong đại sảnh.

- Đại ca, huynh nói đó là ai?

Nhạc Hạc nghi dongtam
mu private
tim phong tro
http://nhatroso.com/
nhac san cuc manh
tổng đài tư vấn luật
http://dichvu.tuvanphapluattructuyen.com/
văn phòng luật
tổng đài tư vấn pháp luật
thành lập công ty
http://we-cooking.com/
chém gió
trung tâm ngoại ngữngờ hỏi Nhạc Long, ở huyền thiên đại lục, bất kể ai cũng không dám động tới Phá Quân sơn.

- Ta cũng không biết, ta đi xem một chút.

Nhạc Long trầm giọng mà nói.

- Mọi người đi xem một chút, xem đó rốt cuộc là ai.

Nhạc Tử Sơn khẽ nói, sau đó cũng nhanh chóng rời khỏi đại sảnh.